R

Ekintzetako Egoera

  • Eginak: 45 85% 85%
  • Aribidean: 45 25% 25%
  • Egin gabeak: 2 7% 7%
  • Baztertuak: 1 2% 2%

ANTOLAKETA

2. Administrazio elektronikoa


2.1 Jardun-plan estrategikoa egitea (erregistroa, taula eta izapidetze elektronikoa, kanal tematikoa)

2.2 Udalaren webgunea legeen eta herritarren parte-hartzearen eskakizun berrietara egokitzea

2.3a – Gardentasun-ataria sortzea

2.3b – Lege-errekerimenduen atalas emaila gainditzen duten gardentasun irizpideak finkatzea

2.4 Barneko komunikazio- eta koordinazio-plana garatzea, teknologia berrien (Intranet) ezarpenetik eratorritako harreman-bideak zehaztuz

HERRITARTASUNA

1. Erandioztarren nortasuna kohesionatu eta indartzea


1.1 Belaunaldi arteko tailerrak garatzea

1.2 Gazteguneetako Bitartekotza Zerbitzua sortzea

1.3 Erandioko auzoetan barrena ibilbideak egitea

1.4 Toki enblematikoetan plakak eta QR kodeak ezartzea

1.5 Inmigrazio Plan bat egitea

2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz


2.1 Etorkizuneko gizarte-premiei buruzko azterketa egitea, Etxeko Laguntza Zerbitzua diseinatzeko eta haren neurriak ezartzeko

2.2 Hezkuntza, Gazteria eta Gizarte Ekintza bateratuko dituen bitartekotza-zerbitzua sortzea

2.3 Haur eta nerabeentzako jarduera-plan espezifikoak diseinatzea

2.4 Nerabeentzako jardueren plan espezifikoa, erabiltzen ez den lokal batez hornitzea

2.5 Ikastetxeekin patioak eskola-orduetatik kanpo noiz ireki adostea, haur eta gazte erandioztarrek erabil ditzaten, ikastetxeekiko koordinazioa indartuz

2.6 HAZI: 25 urtetik 35 urtera bitarteko gazte kualifikatuak laneratzea, partehartzaileei laneratzeko laguntza eskainiko dien zerbitzu baten bitartez

2.7 TXERTATU MERKATUAN: Lanik ez duten eta hezkuntza- edo prestakuntza-sistemetan integratu gabe dauden 16 urtetik 30 urtera bitarteko gazteei laneratzeko prozesuan laguntzea

2.8 Zaintza lehiakorreko sistemak ezartzea, Erandion etorkizuneko aukerak identifikatu, zabaldu eta dibertsifikatzeko, eta horrela bakarkako eta taldeko ongizate-maila handiagoak lortzeko

2.9 Adinekoentzako etxeko segurtasun programa

2.10 Adinekoentzako esku-hartze sozialeko programa bat ezartzea

2.11 Arrisku ekonomikoan dauden pertsona eta familientzako esku-hartze zerbitzua

2.12 Desgaitasuna duten pertsonak lekualdatzeko zerbitzuak optimizatzea

2.13 Adingabeen eta mendetasuna izaki bazterkeria-egoeran dauden pertsonen elikadura hobetzea

2.14 Droga-mendekotasunen Plan Berria

3. Herritartasun aktiboa sustatzea


3.1 Akarlandako Aterpetxea birmoldatu eta kudeatzea

3.2 Astrabuduan skate pistak eraikitzea

3.3 Altzagako liburutegi berria, ludotekarekin, ikasteko gelekin eta KZgunearekin atondua

3.4 Altzagako eta Astrabuduko erretiratu-elkarteentzat lokal bat hornitu eta egokitzea

3.5 Erabiltzen ez diren udalespazioetan arte eta kultura sormenezko espazioak ezartzea

3.6 Zahartze aktiboko programa

4. Herriko kaleetan euskararen erabilera sustatzea


4.1 Euskara Sustatzeko Ekintza Plana ebaluatzea

4.2 Euskara Sustatzeko Ekintza Plana diseinatu eta abiaraztea

4.3 Erabilera Plana ebaluatzea

4.4 Erabilera Plana diseinatu eta abiaraztea

5. Udalaren eta erandioztarren arteko parte-hartzea eta komunikazioa sustatzea


5.1 Auzoen Kontseilua sortzea

5.2 Sektore-foroak eratzea Emakumeak, haurrak, adinekoak, euskara…

6. Erandioko garapen iraunkorra sustatzea


6.1 Garapen Iraunkorreko Plana egitea

LURRALDEA

1. Hirigintza-eremuan ekimenak bultzatzea jarduera ekonomikoan eraginez


1.1 Plaiabarri-Sakoniko Azpiegitura Plan Berezia onartzea

1.2 Udalaz gaindiko erakundeekiko akordioak aztertzea Plaiabarri-Sakoniko lurzoruak garatzeko

1.3 Proiektuak eta obra-zuzendaritza kontratatu eta idaztea (Eraispenak / Arriaga-Sakoni bidea)

1.4 Obren kontratazioa eta egikaritzea (Eraispenak / Arriaga-Sakoni bidea)

1.5 Komunikatutako egintzen izapideak onartzea

2. Mugikortasun eta Aparkalekuen alorreko jardunak sustatzea


2.1 Irisgarritasun Plana onartu eta betearaztea

2.2 Astrabuduan lurpeko aparkalekua egiteko prozesua amaitzea

2.3 Altzagan aparkaleku publikoa egiteko aukera aztertu eta proposatzea

2.4 Astrabuduan aparkatzeko problematika aztertzea. Alternatibak

2.5 Altzagako aparkaleku publikoa kudeatu, proiektua kontratatu eta obrak egikaritzea

2.6 Txakurzulo eta Karl Marx kaleetan irisgarritasuna hobetzea

2.7 Alkone kaleko irisgarritasuna hobetzea

2.8 Bidegorriak ezartzeko aukera aztertu eta proposatzea

3. Hobekuntzak hornidura eta azpiegituretan


3.1 Berdegune eta aisiagune berriak sortzea Karl Marx kalean eta Iturrimingo zeharkalean

3.2.a Mota Auzoan saneamendua berritzea

3.2.b Saneamendua eta urbanizazioa San Jeronimo kalean

3.3 Goierrin soka-tiran aritzeko kirol-instalazioa egikaritzea

3.4 Erandiogoikoko berrurbanizazioa San Jose Auzoan

3.5 Urbanizazioa. Tartanga kalea eta AA2

3.6 Obren Lantaldeko pabiloi berria egokitzea (1. fasea)

3.7.a Hornidura-sarea berritzea José Luis Goioaga etorbidean

 3.7.b Hornidura-sarea berritzea Altzaga-Goikoa errepidean

3.7.c Hornidura-sarea berritzea Magdalena errepidean / Zubieta Ibarran

3.7.d Hornidura-sarea berritzea Leioa-Uribe errepidean

4. Udal-ondarearen kudeaketa bultzatzea


4.1 Udal Bide Publikoen Inbentarioa osatzea

 4.2 Udal Bide publikoak seinaleztatu eta hobetzea

4.3 Udal-ondarea kudeatzeko plana