H-2.08 Zaintza lehiakorreko sistemak ezartzea, Erandion etorkizuneko aukerak identifikatu, zabaldu eta dibertsifikatzeko, eta horrela bakarkako eta taldeko ongizate-maila handiagoak lortzeko

HERRITARTASUNA H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz H-2.08 Zaintza lehiakorreko sistemak ezartzea, Erandion etorkizuneko aukerak identifikatu, zabaldu eta dibertsifikatzeko, eta horrela bakarkako eta taldeko...

H-2.07 TXERTATU MERKATUAN: Lanik ez duten eta hezkuntza- edo prestakuntza-sistemetan integratu gabe dauden 16 urtetik 30 urtera bitarteko gazteei laneratzeko prozesuan laguntzea

HERRITARTASUNA H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz H-2.07 TXERTATU MERKATUAN: Lanik ez duten eta hezkuntza- edo prestakuntza-sistemetan integratu gabe dauden 16 urtetik 30 urtera bitarteko gazteei...

H-2.06 HAZI: 25 urtetik 35 urtera bitarteko gazte kualifikatuak laneratzea, partehartzaileei laneratzeko laguntza eskainiko dien zerbitzu baten bitartez

HERRITARTASUNA H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz H-2.06 HAZI: 25 urtetik 35 urtera bitarteko gazte kualifikatuak laneratzea, partehartzaileei laneratzeko laguntza eskainiko dien zerbitzu baten bitartez...

H-2.05 Ikastetxeekin patioak eskola-orduetatik kanpo noiz ireki adostea, haur eta gazte erandioztarrek erabil ditzaten, ikastetxeekiko koordinazioa indartuz

HERRITARTASUNA H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz H-2.05 Ikastetxeekin patioak eskola-orduetatik kanpo noiz ireki adostea, haur eta gazte erandioztarrek erabil ditzaten, ikastetxeekiko koordinazioa...