Datuen babesa. LUDOTEKAK

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, Erandioko Udalari zure datuak deskribatutako helbururako erabiltzen uztea nahi duzun edo ez erabakitzeko behar den informazioa aurkezten dizugu.

Datuak zeureak dira eta zuk zeuk hartzen duzu erabakia

Datuen Jabea

Erandioko Elizateko Udala

Datuen xedea (zertarako erabiliko diren datuak)

Zure datuak Elizateko Udalak honetarako erabiltzen ahalko ditu:

– Erandioko Udaleko kultura-arloak antolatutako jarduerei buruzko informazio garrantzitsua kudeatzea.

Legitimazioa (zein legek baimentzen gaitu datuak erabiltzen)
Hartzaileak (zeinekin partekatu ahal ditugu datuak)

Datuak Eusko Jaurlaritzan gai horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie.

Jardueraren garapenarekin zuzeneko lotura duten beste entitate batzuei ere lagatzen ahalko zaie.

Eskubideak (zureak)

Datuetan sartzea, datuak zuzentzea eta ezereztea, eta beste eskubide batzuk,
informazio gehigarrian azaltzen den bezala

Informazio Gehigarria (informazio zehatzagoa jaso nahi baduzu)

Gure web-orri honetan kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza: : http://www.erandio.eus/eu-ES/Erakundeetakoa/Orrialdeak/informacion-adicional.aspx