LURRALDEA

L-1. Hirigintza-eremuan ekimenak bultzatzea jarduera ekonomikoan eraginez

L-1.02 Udalaz gaindiko erakundeekiko akordioak aztertzea Plaiabarri-Sakoniko lurzoruak garatzeko

Tipologia

=

Tipologia

Egiteke

Araudiak eta prozedurak

  • 0% 0%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

  • 0 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 1

AURRETIKO amaiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 1

 

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Alkatetza

Arduradun Teknikoa

Hirigintza saileko aholkulari juridikoa

Acción plenamente desarrollada. Ha sido elaborado y aprobado el Manual de Procedimientos encontrándose el mismo en fase de implantación progresiva tanto a nivel interno como externo

Aldaketak egiteko proposamenak

El Manual de Procedimientos es una herramienta de constante evolución.