LURRALDEA

L-1. Hirigintza-eremuan ekimenak bultzatzea jarduera ekonomikoan eraginez

L-1.05 Komunikatutako egintzen izapideak onartzea

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Amaituta

Araudiak eta Prozedurak

Indarrean dago

 • 100% 100%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

 • 0 €

Esleitutako zenbatekoa

 • 0 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

 • Urtea: 2016
 • Hiruhileko: 1

AURRETIKO amaiera

 • Urtea: 2016
 • Hiruhileko: 1

 

BENETAKO hasiera

 • Urtea: 2016
 • Hiruhileko: 3

BENETAKO amaiera

 • Urtea: 2016
 • Hiruhileko: 3

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Lurralde Saileko Delegatua

Arduradun Teknikoa

Aholkulari Juridikoa/AOT/Aparejadorea

Ebidentziak

Deskribapena

Acción plenamente desarrollada. Ha sido elaborado y aprobado el Manual de Procedimientos encontrándose el mismo en fase de implantación progresiva tanto a nivel interno como externo

Aldaketak egiteko proposamenak

El Manual de Procedimientos es una herramienta de constante evolución.