Ekintza-egoeraren Laburpena

EKINTZETAKO EGOERA Os presentamos una tabla con la situación de cada una de las acciones del Plan de Legislatura 2016-2019 Amaituta: 44 58% 58% Aribidean: 14 19% 19% Egiteke: 17 22% 22% Baztertuta: 1 1% 1% ANTOLAKETA Amaituta: 7 70% 70% Aribidean: 2 20% 20% Egiteke: 1...

Filtro-LURRALDEA

R Ekintzetako egoera - LURRALDEA HERRITARTASUNA sailari dagozkion helburuetako ekintzetako egoera. Amaituta: 14 41% 41% Aribidean: 5 15% 15% Egiteke: 14 41% 41% Baztertuta: 1 3% 3% L-1. Hirigintza-eremuan ekimenak bultzatzea jarduera ekonomikoan eraginez...

Filtro-HERRITARTASUNA

R Ekintzetako egoera - HERRITARTASUNA HERRITARTASUNA sailari dagozkion helburuetako ekintzetako egoera. Amaituta: 23 70% 70% Aribidean: 7 24% 24% Egiteke: 2 6% 6% Baztertuta: 0 0% 0% H-1. Erandioztarren nortasuna kohesionatu eta indartzea Helburuaren barneko...

Filtro-ANTOLAKETA

R Ekintzetako egoera - ANTOLAKETA ANTOLAKETA sailari dagozkion helburuetako ekintzetako egoera. Amaituta: 7 70% 70% Aribidean: 20% 20% Egiteke: 1 10% 10% Baztertuta: 0 0% 0% A-1. Antolaketa-egitura hobetu eta egokitzea Helburuaren barneko ekintzetako egoera...