Oinarriak-Bases

Erandioko Udaleko Kultura Sailetik hiri-udalekuak eskaintzen ditugu, gure haurrei zuzenduta, aisialdi osasuntsu eta eraikitzailearen planteamendutik, helburu nagusia Erandioren nortasuna ezagutaraztea eta horri buruzko ezagutzak ematea delarik, modu ludiko eta dibertigarrian.

Horretarako, hezitzaile profesionalen talde bat dugu, euskara menderatzen duena, prestakuntza eta esperientzia zabala duena aisialdiaren arloan, eta gizarte- eta kultura-programak garatzen dituena.

Aurten, honako zerbitzu hauek eskainiko dira:

 • Hamaiketako zerbitzua: haurrek eta Udaldiko partaideek hamaiketakoa izango dute egunero. Ura eta frutaz osatua.
 • Haur bakoitzak bisera bat eta motxila bat jasoko ditu Udaldiko lehen egunean.

Udaleku horietan parte hartzeko, parte-hartzaileek honako hauek ekartzea eskatzen da:

 • 5 urtetik gorakoak: egunero motxila bat ekarri eta eramango dute etxetik, eskuoihal batekin, aldatzeko arroparekin, eguzkitik babesteko kremarekin, urarekin eta maskararekin.
 • 3-4 urteko haurrek: motxila udaldian utzi ahal izango dute aldatzeko arroparekin, eskuoihalarekin, eguzki-babesarekin, urarekin, pixoihalekin eta eskuoihaltxoekin, azken horiek behar izanez gero.

Gainera, aurreko egunean, idatziz bidaliko dizkizuegu hurrengo eguneko jarduerak egiteko dauden beharrak (igerilekua, ur-jolasak, txangoa…).

Guneak eta ordutegiak: sarrerak eta irteerak gune hauetan egingo dira:

5 urtetik gorakoen taldeak:

 • Astrabudua: sarrera Josu Murueta
 • Altzaga: kiroldegia (atzeko ateak)
 • Erandio-Goikoa: Gizarte etxea

Sartzeko ordua: 9:00  — Irteera ordutegia: 14:00

 

3-4 urte bitarteko taldeak

 • Astrabudua: Ignacio aldekoa eskola
 • Altzaga: Bekoa ikastola
 • Erandio-Goikoa: Goikolanda ikastola

 

Sartzeko ordutegia: 9: 00-9: 15  —  Irteera ordutegia: 13: 45-14: 00*

Talde horretan, 12: 30etan irteteko aukera emango da, eta, horrela, irteeretarako bi ordu-tarte egongo dira. Hori parte-hartzearen aurreko astean zehaztuko da.

 

Datak: Ekainak 28tik uztailak 30ak arte

Txandak:

 • 1 → 28/06-02/07
 • 2 → 05/07-09/07
 • 3 → 12/07-23/07
 • 4 → 19/07- 23/07
 • 5 → 26/07-30/07

 

Jarduerak:

5 urtetik gorako udaldi: Erandioren nortasuna ezagutaraztea eta horri buruzko ezagutzak ematea da helburu nagusia, modu ludiko eta dibertigarrian.

Jolasak, txangoak, kirolak, tailerrak, igerilekura irteerak (5 urtetik gorakoak…)

Udaldian egin beharreko jarduerei buruzko informazio guztia:

 • 5-6 urteko programazioa
 • 7-9 urteko programazioa
 • 10-12 urteko programazioa

 

Udaldi 5 urtetik beherakoak: Aurtengo udaldian PIRATAk izango gara eta gure helburu nagusia Erandio osoa KONKISTATZEA izango da, eta noski bide batez Erandion aurki ditzakegun altxor ezberdinak ezagutzea.
Baina lehenik Bizargorri pirata maltzurrak ezkutatu dizkigun mapa zatiak topatu behar ditugu!
Prest¿ ba Goazen abordatzera!

link: programaketa txikiak

Prezioa:

Hilabetean zehar, kobrantza egiteko prest egongo da, inskripzioan emandako kontu korrontearen bidez.

32,5 €/astea

 

HOBARIAK:

 • %80 DBEren onuradunak.
 • %50 2. seme-alaba.
 • %30 familia ugaria.

 

Atal bat egongo da, soilik eguneroko irudiak ikusi ahal izateko, eta pasahitz baten bidez sartu ahal izango da haietara. Pasahitza parte hartzeko txandaren aurreko astean jakinaraziko zaizue.

Desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Erandio ofrecemos unas colonias urbanas de verano, dirigidas a nuestros niños y niñas desde un planteamiento de ocio sano y constructivo, en las que el objetivo principal, es dar a conocer la identidad de Erandio y proporcionar conocimientos sobre éste, de una forma lúdica y divertida.

Contamos para ello con un equipo de educadores y educadoras profesionales, con dominio del euskera, amplia formación y experiencia en el ámbito del Tiempo Libre, y en el desarrollo de programas sociales y culturales.

Este año, se ofrecerán los siguientes servicios:

 • Servicio de hamaiketako: los niños y las que participen en Udaldi, tendrán un hamaiketako cada día. Compuesto por Agua y fruta.
 • Cada niño recibirá una bisera y una mochila en su primer día de Udaldi.

 

Para participar en estas colonias se recomienda que las personas participantes traigan:

 • los mayores de 5 años: todos los días traerán y llevarán una mochila preparada de casa, con una toalla, ropa de cambio, protección solar, agua y mascarilla.
 • Los niños y niñas de 3-4 años: podrán dejar la mochila en udaldi con ropa de cambio, toalla, protección solar, agua, pañales y toallitas estos últimos en caso de necesitarlos.

Además, el día anterior, se os mandará por escrito las necesidades que haya para realizar las actividades del día siguiente (Piscina, juegos de agua, excursión…)

Espacios y horarios: Las entradas y salidas se realizarán en los siguientes espacios:

 • Los grupos de mayores de 5 años:
  • Astrabudua: Entrada Josu Murueta
  • Altzaga: Polideportivo (Puertas traseras)
  • Erandio-Goikoa: Casa de cultura

Horario de entrada: 9:00  –  Horario de salida: 14:00

 

 • Los grupos entre 3-4 años
  • Astrabudua: Ignacio aldekoa eskola
  • Altzaga: Bekoa ikastola
  • Erandio-Goikoa: Goikolanda ikastola

 

Horario de entrada: 9:00-9:15  —  Horario de salida: 13:45-14:00*

*En este grupo se dará la opción de poder salir a las 12:30. habiendo así dos franjas horarias dedicadas a las salidas. Esto se concretará la semana anterior a la participación.

 

Fechas: Del 28 de junio al 30 de julio, de lunes a viernes.

Turnos:

 • 1 → 28/06-02/07
 • 2 → 05/07-09/07
 • 3 → 12/07-23/07
 • 4 → 19/07- 23/07
 • 5 → 26/07-30/07

 

Actividades:

Udaldi mayores 5 años: El objetivo principal, es dar a conocer la identidad de Erandio y proporcionar conocimientos sobre éste, de una forma lúdica y divertida.

Juegos, excursiones, deportes, talleres, salidas a la piscina

Toda la información, sobre las actividades a desarrollar en en el udaldi:

 • Programación 5-6 años
 • Programación 7-9 años
 • Programación 10-12 años

 

Udaldi menores 5 años: Este verano seremos las y los piratas y nuestro objetivo principal será conquistar todo Erandio, y por supuesto conocer los diferentes tesoros que podemos encontrar en él.

¡Pero primero tenemos que encontrar los trozos de mapa que el astuto pirata Bizargorri nos ha ocultado!

Listos? pues vamos al abordaje!

programacion

Precio:

A lo largo del mes, se dispondrá a efectuar el cobro, a través de la cuenta corriente facilitada en la inscripción.

32,5 €/ semana

DESCUENTOS:

 • 80% beneficiarios/as de RGI.
 • 50% segundo hijo/a.
 • 30% familia numerosa

Habrá un apartado, exclusivamente para poder ver las imágenes diarias, a las que se podrá acceder a través de una contraseña. Se os comunicará la contraseña la semana anterior a al turno de participación.