H-Kalezaindu

HERRITARTASUNA Kalezaindu  Deskribapena xxx  Ebidentziak Z Aurrekontua No existe una partida destinada a este proyecto ya que está integrado dentro del Convenio firmado con la Fundación Biscaytik Legealdiko Planaren Proiektuak Herritartasuna...