Datuen Babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna Erandioko Elizateko Udala
Helburua Berrikuntza, Parte Hartzailetza eta Komunikazio Arloko  Zerbitzuetako alta emateko.
Legitimazioa 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Toki Erakundeei buruzkoa.
Hartzaileak Datuak arloko eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal izango zaizkie; esate baterako, Eusko Jaurlaritza.
Eskubideak Datuetan sartzea, datuak zuzentzea eta ezereztea, eta beste eskubide batzuk,
informazio gehigarrian azaltzen den bezala
Informazio Gehigarria Gure web-orri honetan kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio
gehigarri eta zehatza: : http://www.erandio.eus/eu-ES/Erakundeetakoa/Orrialdeak/informacion-adicional.aspx