HERRITARTASUNA

H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz

H-2.03 Haur eta nerabeentzako jarduera-plan espezifikoak diseinatzea

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Amaituta

Planak eta Azterlanak

Plana onestea

  • 100% 100%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

  • 6.000 €

Esleitutako zenbatekoa

  • 5.597,46 €

Gastuaren Esleipena

  • 5.597,46 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 3

AURRETIKO amaiera

  • Urtea: 2017
  • Hiruhileko: 2

 

BENETAKO hasiera

  • Urtea: 2017
  • Hiruhileko: 1

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Hezkuntza, Musika eskola eta Gazteria saileko delegatua

Arduradun Teknikoa

Gazteria Saileko langilea

Ebidentziak

Deskribapena

Haur-gazte gida: udaleko sailetatik gazte eta haurrak direnentzat antolatzen diren ekintzetako dokumentua

Oharrak