HERRITARTASUNA

H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz

H-2.09 Adinekoentzako etxeko segurtasun programa

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Aribidean

Produktuak eta Zerbitzuak

Beharrak eta bitartekoak aztertzea

  • 25% 25%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

  • 70.000 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 4

AURRETIKO amaiera

  • Urtea: 2017
  • Hiruhileko: 4

 

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Gizarte Ekintza eta San Jose egoitza eta Eguneko Zentroa saileko delegatua

Arduradun Teknikoa

Gizarte Langilea

Deskribapena

Acción plenamente desarrollada. Ha sido elaborado y aprobado el Manual de Procedimientos encontrándose el mismo en fase de implantación progresiva tanto a nivel interno como externo

Oharrak

Aldaketak egiteko proposamenak

El Manual de Procedimientos es una herramienta de constante evolución.