HERRITARTASUNA

H-4. Herriko kaleetan euskararen erabilera sustatzea

H-4.03 Erabilera Plana ebaluatzea

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Amaituta

Planak, azterlanak

Entrada en vigor

 • 100% 100%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

 • 948.000 €

Esleitutako zenbatekoa

 • 11.107,8 €

Gastuaren Esleipena

 • 11.107,8 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

 • Urtea: 2017
 • Hiruhileko: 1

AURRETIKO amaiera

 • Urtea: 2017
 • Hiruhileko: 2

 

BENETAKO hasiera

 • Urtea: 2017
 • Hiruhileko: 1

BENETAKO amaiera

 • Urtea: 2018
 • Hiruhileko: 2

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Enplegua, Ekonomia Sustapena, Garapena, Merkataritza eta Euskera saileko delegatua

Arduradun Teknikoa

Euskara Teknikaria

Ebidentziak

Deskribapena

Ebaluaziorako talde fokal bat egin zen (udaleko hainbat langilerekin), eta aldez aurretik aukeratutako langile bakar batzuekin bakarkako elkarrizketak egin ziren (idazkari nagusiak eta kontu hartzaileak batera egin zuten).  Lanaren nondik norakoak eta azkeneko txostena osa berria zen lan-taldeari aurkeztu zitzaion.no

Oharrak

Ondorengo ekintzek ustezko aurrekontua partekatzen dute:

 

 • H-4.01 Euskara Sustatzeko Ekintza Plana ebaluatzea
 • H-4.02 Euskara Sustatzeko Ekintza Plana diseinatu eta abiaraztea
 • H-4.03 Erabilera Plana ebaluatzea
 • H-4.04 Erabilera Plana diseinatu eta abiaraztea