HERRITARTASUNA

H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz

H-2.04 Nerabeentzako jardueren plan espezifikoa, erabiltzen ez den lokal batez hornitzea

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Aribidean

Azpiegiturak

Obretako Hasiera

  • 40% 40%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

  • 12.000 €

Esleitutako zenbatekoa

  • 545.303 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 3

AURRETIKO amaiera

  • Urtea: 2017
  • Hiruhileko: 2

 

BENETAKO hasiera

  • Urtea: 2018
  • Hiruhileko: 1

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Hezkuntza, Musika eskola eta Gazteria saileko delegatua

Arduradun Teknikoa

Hezkuntza Saileko langilea

Ebidentziak