HERRITARTASUNA

H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz

H-2.05 Ikastetxeekin patioak eskola-orduetatik kanpo noiz ireki adostea, haur eta gazte erandioztarrek erabil ditzaten, ikastetxeekiko koordinazioa indartuz

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Amaituta

Produktuak/Zerbitzuak

Indarrean sartzea

  • 100% 100%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

  • 3.000 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 3

AURRETIKO amaiera

  • Urtea: 2017
  • Hiruhileko: 1

 

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Hezkuntza, Musika eskola eta Gazteria saileko delegatua

Arduradun Teknikoa

Gazteria Saileko langilea

Ebidentziak