HERRITARTASUNA

H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz

H-2.08 Zaintza lehiakorreko sistemak ezartzea, Erandion etorkizuneko aukerak identifikatu, zabaldu eta dibertsifikatzeko, eta horrela bakarkako eta taldeko ongizate-maila handiagoak lortzeko

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Amaituta

Planak, azterlanak

Plana onestea

  • 100% 100%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

  • 15.000 €

Esleitutako zenbatekoa

  • 4.873 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 4

AURRETIKO amaiera

  • Urtea: 2017
  • Hiruhileko: 3

 

BENETAKO hasiera

  • Urtea: 2016
  • Hiruhileko: 4

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Enplegua, Ekonomia Sustapena, Garapena, Merkataritza eta Euskera saileko delegatua

Arduradun Teknikoa

Behargintzako Koordinatzailea