HERRITARTASUNA

H-2. Herritarren ongizatea bermatzea, gizartean eta komunitatean esku hartzeko programak indartuz

H-2.14 Droga-mendekotasunen Plan Berria

Tipologia

=

Tipologia

I

Aurrerapen Unea

Amaituta

Planak, azterlanak

Plana onestea

 • 100% 100%

Aurrekontua

Ustezko Aurrekontua

 • 18.000 €

Esleitutako zenbatekoa

 • 744,79 €

Gastuaren Esleipena

 • 744,79 €

Kronologia

AURRETIKO hasiera

 • Urtea: 2016
 • Hiruhileko: 3

AURRETIKO amaiera

 • Urtea: 2016
 • Hiruhileko: 4

 

BENETAKO hasiera

 • Urtea: 2017
 • Hiruhileko: 1

BENETAKO amaiera

 • Urtea: 2017
 • Hiruhileko: 3

Arduradunak

Arduradun Politikoa

Gizarte Ekintza eta San Jose egoitza eta Eguneko Zentroa saileko delegatua

Arduradun Teknikoa

Adikzio Saileko Teknikaria

Oharrak

El gasto real hace referencia a la traducción del nuevo plan. Para el desarrollo de las acciones dirigidas a la ejecución del plan, el presupuesto asciende a 26.000€