Legealdiko Plana

Plan de Legislatura 2015-2019

Legegintzaldira 2015-2019

Legegintzaldi berriaren atarian, Alkatetza honek behar-beharrezko ikusten du Gobernu Taldeak bere ekintza politikoa txukuntasunez eta koherentziaz planifikatzea, dagokion Legegintzaldi Plana eginez. La concreción de la acción política a través de este plan tiene, sin duda alguna, múltiples beneficios:

 

  • Arlo bakoitzaren helburuak ezartzen eta lehenesten ditu.
  • Udal-aurrekontuak egiteko lana errazten du, baliabideen arrazionalizazioa eta lehendik lehenetsitako helburuen araberako banaketa oinarritzat hartuta.
  • Gobernuaren zeregina errazten du, haren ibilbide-orria bihurtuta.
  • Administrazio-antolaketa helburuekin lerrokatzea errazten du, Gobernu Organoak helburu horiek aldez aurretik onartu dituela aintzat hartuta.
  • Herritarrei eta oposizioari aukera ematen die helburu horiek zenbateraino betetzen diren neurtzeko.
  • Kudeaketa publikoaren gardentasunaren eta parte-hartzearen adierazgarria da.

 

Alkatetzak gidatu du Legegintzaldi Plana egiteko prozesua, horretarako izendatutako koordinazio
politiko-teknikorako taldearen parte-hartzearekin, eta udal-arlo guztietako arduradun politiko eta
teknikoen laguntzarekin.