UNE ORO ATZERRIAN BIZI DIREN PERTSONEN BOTOA

Eskabidea egiteko, hau egin behar duzu:

 •  Eskaera inprimakia bete, Hautesle Erroldaren Bulegoak bidaliko dizuna edo Atzerri Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioaren edo Barne Arazoetako Ministerioaren webean lortu ahal izango duzuna (hemen). Ez ahaztu izenpetzea.
 •  Eskaera inprimakiari agiri hauetako bat erantsi:
  •  DNI agiriaren fotokopia.
  •  Espainiako agintariek emandako Pasaportearen fotokopia.
  •  Nazionalitate ziurtagiria (inskribatuta zauden Kontsulatuak edo Enbaxadak doan  ematen duena).
  •  Kontsuletxeko Matrikula Erregistroko inskripzio ziurtagiria (inskribatuta zauden Kontsulatuak edo Enbaxadak doan ematen duena).
 •  Dena lehenbailehen bidali, eta nolanahi ere beranduenez apirilaren 27an, Espainian ageri zaren erroldari dagokion probintziako Hautesle Erroldaren Bulegoaren probintzia ordezkaritzara.

Eskaera telematikaz ere bidali ahal izango da, Espainiako Estatistika Erakundearen egoitza elektronikoan argitaratutako AEHE edo «CERA hautesleen botorako eskaria» eginez, eta identitatea DNI agiriari loturiko ziurtagiri elektroniko onartu baten bidez egiaztatuz. Ziurtagiri elektronikorik ez dutenek, bide honexetatik bidali ahal izango dute eskaera, komunikazioan inprimatuta ageri den Tramitazio Telematikoko Pasahitza (CTT) erabiliz prozeduran sartuta eta lehenago aipatutako agirietako bat erantsita; eskaera aurkeztu izanaren erregistro elektronikoaren justifikagiri bat lor daiteke.

358/2015 Barne Agindua, otsailaren 27koa, hauteskunde prozesuak arautzeko apirilaren 16ko 605/1999 EDaren 6. eranskina aldatzen duena (BOE 54, 2015/03/04koa).

Ebazpena, 2015eko martxoaren 9koa, Hautesle Erroldaren Bulegoarena, atzerrian bizi diren egoiliar hautesleek botoa eskatzeko prozedura ezartzen duena (BOE 63, 2016/03/14koa).

Z

Bozkatzeko dokumentazioa

Hautagai zerrendak aldarrikatu ondoren eta errekurtsoen epea amaituta, Hautesle Erroldaren Bulegoak botoa emateko dokumentazioa bidaliko du.

Bidalketak, nolanahi ere, beranduenez maiatzaren 14an eginda egon beharko dute, epe horri dokumentazioa atzerriko helbidera heltzeko behar den denbora gehitu behar bazaio ere.

Hautesle Erroldaren Bulegoak bidaltzen duen hauteskunde dokumentazioa hau da:

   1.  Informazio orri bat.
   2.  Bozketako boto paper eta gutun azalak.
   3.  Atzerrian bizilekua dutenen erroldako inskripzio ziurtagiri bi.
   4.  Probintziako Hauteskunde Batzordera zuzendutako estalkia.
   5.  Kontsulatura edo enbaxadara zuzendutako estalkia.

Estalki honek eredu bat baino gehiago izan dezake (hau esteka bat izango da posta kutxatilak dauden herrialdeetara eta herrialdeen araberako estalki ereduetara)

Horren arrazoia da, hauteskunde prozesu bakoitza dela eta, Atzerri Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioak doako bidalketa ahalbidetzeko posta kutxatilen erabilerarako beharrezkoak diren kudeaketak egiten dituela, eta, gero, hauteskunde aurrekontuaren bitartez, bidalketa horien egoiliartasun herrialdeko posta zerbitzuei ordaina ematen die.

    6. Posta bidezko botoaren bidalketa gastuak itzultzeko inprimakia, posta kutxatilak                        erabiltzea ezinezkoa izan den herrialdeen kasuan.

Z

Botoa nola eman

Botoa emango den prozesu bakoitzerako, aukeratutako hautagai zerrendaren boto papera bozketako gutun azalean sartuko da (edo ez da boto paperik sartuko, boto zuria egin nahi bada).

Ondoren, Probintziako Hauteskunde Batzordera zuzenduta dagoen estalkian hau sartuko da:

 • Bozketako boto papera duen gutun azala, botoa ematen den prozesu bakoitzerako.
 • Erroldako inskripzio ziurtagirietako bat.
 • Espainiako agintariek emandako pasaporte edo DNI agiriaren fotokopia, edo Informazio gehiago Enbaxadan edo Kontsulatuan eta hemen: ziurtagiria edo Kontsuletxeko Matrikula Erregistroko inskripzio ziurtagiria, bizilekuaren herrialdeko Espainiako kontsulatuak emana.

Hemendik aurrera, estalki honekin eta barruan daukanarekin zer egin aukeratu dezakezu:

 •  Zure enbaxadan edo kontsulatuan hartarako jarritako boto kutxetan zuk zeuk sartzea.

Hori egin ahal izango duzu maiatzaren 22tik 24ra bitartean, biak barne.

Kontsuletxeko funtzionarioari erroldako bigarren inskripzio ziurtagiria eman beharko diozu.

 •  Posta ziurtatuz bidali.

Hori egin dezakezu maiatzaren 21 arte.

Kasu honetan, kontsulatuari edo enbaxadari bidalitako estalkian hau sartu beharko duzu:

 • Probintziako Hauteskunde Batzordera zuzendutako estalkia, esandako edukia duela.
 • Erroldako bigarren inskripzio ziurtagiria.
 • Nahi izanez gero, posta kutxatila ireki ez den herrialdeetan bidalketa gastuak itzultzeko inprimakia beteta.

Boto horiek balio izateko, ezinbestekoa izango da estalkian argi agertzea postetxe bateko zigilu marka edo bestelako inskripzio ofiziala, dagokion estatukoa, edo, bestela, Karrerako Kontsulatu Bulegoarena edo dagokion Misio Diplomatikoaren Kontsulatu Atalarena, aurreikusitako epeak bete direla zalantzarik gabe ziurtatzeko.

Botoa hautetsontzian sartzeko epea amaitutakoan, boto guztiak (postaz jasoak nahiz hautetsontzian sartu direnak) Atzerri Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioan horrexetarako eratuko den Bulegora bidali beharko dira, eta honek urgentziaz bidaliko dizkie boto kontaketaren ardura duten Hauteskunde Batzordeei.

Informazio gehiago Enbaxadan edo Kontsulatuan eta hemen: www.exteriores.gob.es y www.ine.es

Z

Atzerrian bizi diren eta aldi baterako Espainian dauden Espainiako hautesleak (CERA)

AEHEko boto-emaileren bat aldi baterako Espainian badago hauteskunde prozesuaren deialdia den bitartean, posta bidezko botoa eskatu ahal izango du (bizilekua lurralde nazionalean dutenen moduan) deialdiaren egunetik maiatzaren 16 arte, eta horrek ez dio ekarriko AEHEtik kentzea.

Horretarako, eskabidea bete beharko du (eskuragarri hemen, edo Posta zerbitzuaren edozein bulegotan), espres adieraziz bizilekua atzerrian duten espainiarren erroldan inskribatuta dagoela, eta Hautesle Erroldaren Bulegoaren dagokion probintzia ordezkaritzara zuzendu. Dokumentazioa jaso nahi duen Espainiako leku bat adieraziko du.

Atzerritik eskatu duelako dagoeneko dokumentazioa inskripzioko helbidera bidalita badago, «BIKOIZTUA» marka duen inskripzio ziurtagiri bat bidaliko zaio.

Eskabidean adierazi duen Espainiako helbidean hauteskunde dokumentazioa jaso ondoren, hautesleak bere botoa posta ziurtatuz bidaliko du Probintziako Hauteskunde Batzordera, beranduenez maiatzaren 22an.

Hautesle hauek ezingo dute aurrez aurre botoa eman Hauteskunde mahaian.